Aktualności

Ważne zmiany w kodeksie spółek handlowych

13 października 2022 roku wchodzi w życie istotna zmiana przepisów dotyczących wewnętrznej odpowiedzialności osób piastujących stanowiska w organach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Do polskiego systemu prawnego zostanie wprowadzona tzw. biznesowa ocena ryzyka (business judgement rule), zgodnie z którą członkowie organów spółek kapitałowych nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce pod warunkiem …

Ważne zmiany w kodeksie spółek handlowych Czytaj dalej »

blank

Elektroniczny Dziennik Budowy

W dniu 7 lipca 2022 r. uchwalona została nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która wprowadziła System Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), umożliwiający prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej. Jest to znaczne udogodnienie dla inwestorów, gdyż umożliwi im nadzór nad wpisami dokonywanymi w dzienniku budowy bez konieczności pojawienia się na terenie budowy. Do inwestora należy wybór, czy …

Elektroniczny Dziennik Budowy Czytaj dalej »

blank

Zmiany w przepisach dotyczących biegu terminu przedawnienia roszczeń

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, na podstawie której zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie przerywają już biegu terminu przedawnienia roszczeń, a jedynie zawieszają jego bieg (zob. art. 121 i 123 k.c.). Główną zaletą instytucji przerwania biegu przedawnienia jest to, że po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie …

Zmiany w przepisach dotyczących biegu terminu przedawnienia roszczeń Czytaj dalej »

blank

Wyzysk – zmiany obowiązujące od 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym przepisu art. 388 k.c., przewidującego ochronę słabszej strony umowy w przypadku rażącej dysproporcji świadczeń obu stron.  Najogólniej mówiąc z wyzyskiem, w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 czerwca 2022 r. mieliśmy do czynienia w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy …

Wyzysk – zmiany obowiązujące od 30 czerwca 2022 r. Czytaj dalej »

blank

Umowa rezerwacyjna – czy się jej bać?

Wielu deweloperów przed zawarciem umowy deweloperskiej proponuje klientom zawarcie umowy rezerwacyjnej. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177) umowy tego typu nie były regulowane, a w konsekwencji ich treść bardzo …

Umowa rezerwacyjna – czy się jej bać? Czytaj dalej »

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem Kancelaria Anna Stępień

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem

Co jakiś czas do kancelarii zgłaszają się klienci dysponujący orzeczeniami regulującymi sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, które nie są wykonywane, albo są wykonywane w zupełnie inny sposób niż to ustalił sąd. Zazwyczaj to matki albo nie chcą w ogóle umożliwić kontaktów z ojcem albo chcą, aby były odbywane „kiedy im pasuje”, czy w miejscu i …

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem Czytaj dalej »

Call Now Button