Aktualności

blank

Jak założyć fundację rodzinną?

Każda fundacja rodzinna powinna mieć co najmniej jednego fundatora. Może nim być tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest możliwe założenie fundacji przez osobę prawną. Fundację rodzinną może założyć kilka osób, które nie są ze sobą spokrewnione. Fundatorami mogą być cudzoziemcy. Fundator może założyć fundację rodzinną w akcie założycielskim lub …

Jak założyć fundację rodzinną? Czytaj dalej »

blank

Pomoc Ukrainie

W dniu 18 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Dzień Radcy Prawnego. Jednym z wydarzeń w ramach tego dnia była uroczysta gala, na której wręczono podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, którzy po agresji na swoją ojczyznę, uciekali do Polski. Podziękowania otrzymała również radca prawny Anna Stępień, …

Pomoc Ukrainie Czytaj dalej »

blank

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Dnia 13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadziła szereg zmian, między innymi dotyczących sposobu obliczania kadencji członków zarządu, protokołowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy rodzaju przestępstw, których popełnienie wiąże się z zakazem pełnienia funkcji takich jak członek organu, likwidator lub prokurent spółki. Zmiana …

Zmiany w kodeksie spółek handlowych Czytaj dalej »

blank

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin Pracy Zdalnej jest dokumentem, który w sposób szczegółowy powinien regulować kwestię wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym. Należy pamiętać, że przed wydaniem przedmiotowego regulaminu pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Regulamin Pracy Zdalnej powinien zawierać takie informacje jak np. – określenie grup pracowników, …

Regulamin wykonywania pracy zdalnej Czytaj dalej »

blank

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Z dniem 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie najnowsza nowela procedury cywilnej. W jej wyniku zmianie ulegną zasady dotyczące właściwości rzeczowej sądu w sprawach o prawa majątkowe. Obecnie sądy rejonowe rozpatrują sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza…

blank

Dochodzenie przez współwłaściciela roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Dosyć często w praktyce pojawia się sytuacja, że umiera właściciel wydzierżawionej lub wynajętej nieruchomości. Wówczas nieruchomość staje się przedmiotem współwłasności jego spadkobierców. W sytuacji, gdy pozostają oni w sporze, może okazać się, że z nieruchomość korzystają jej dotychczasowy dzierżawcy czy najemcy, mimo wygaśnięcia stosunku dzierżawy lub najmu. Co wówczas zrobić, jeśli spadkobiercy nie mogę dojść …

Dochodzenie przez współwłaściciela roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Czytaj dalej »

Call Now Button