Aktualności

blank

Zmiany w przepisach dotyczących biegu terminu przedawnienia roszczeń

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, na podstawie której zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie przerywają już biegu terminu przedawnienia roszczeń, a jedynie zawieszają jego bieg (zob. art. 121 i 123 k.c.). Główną zaletą instytucji przerwania biegu przedawnienia jest to, że po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie …

Zmiany w przepisach dotyczących biegu terminu przedawnienia roszczeń Czytaj dalej »

blank

Wyzysk – zmiany obowiązujące od 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym przepisu art. 388 k.c., przewidującego ochronę słabszej strony umowy w przypadku rażącej dysproporcji świadczeń obu stron.  Najogólniej mówiąc z wyzyskiem, w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 czerwca 2022 r. mieliśmy do czynienia w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy …

Wyzysk – zmiany obowiązujące od 30 czerwca 2022 r. Czytaj dalej »

blank

Umowa rezerwacyjna – czy się jej bać?

Wielu deweloperów przed zawarciem umowy deweloperskiej proponuje klientom zawarcie umowy rezerwacyjnej. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177) umowy tego typu nie były regulowane, a w konsekwencji ich treść bardzo …

Umowa rezerwacyjna – czy się jej bać? Czytaj dalej »

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem Kancelaria Anna Stępień

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem

Co jakiś czas do kancelarii zgłaszają się klienci dysponujący orzeczeniami regulującymi sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, które nie są wykonywane, albo są wykonywane w zupełnie inny sposób niż to ustalił sąd. Zazwyczaj to matki albo nie chcą w ogóle umożliwić kontaktów z ojcem albo chcą, aby były odbywane „kiedy im pasuje”, czy w miejscu i …

Problemy z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem Czytaj dalej »

blank

Nowa ustawa deweloperska

Z dniem 1 lipca 2022 roku wejdzie w życie tak zwana „nowa ustawa deweloperska”, która zasadniczo zmieni obecną sytuacją na rynku nieruchomości. Zakres zmian, które wprowadza nowa ustawa, jest niezwykle szeroki, dlatego też ograniczymy się jedynie do najistotniejszych z punktu widzenia nabywców nieruchomości. Wartym podkreślenia jest fakt, iż przepisy nowej ustawy deweloperskiej będą miały zastosowanie także do …

Nowa ustawa deweloperska Czytaj dalej »

blank

Umowa deweloperska

Definicja umowy deweloperskiej została zawarta w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego. Stronami umowy deweloperskiej jest deweloper oraz przyszły nabywca lokalu mieszkalnego. Na mocy zawartej umowy deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, a …

Umowa deweloperska Czytaj dalej »

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement, NDA) – jak sama nazwa sugeruje – dotyczy określonej kategorii informacji, których z różnych względów nie chcielibyśmy ujawniać w stosunkach zewnętrznych. Takimi informacjami mogą być np. informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, know – how, informacje prawne, gospodarcze, techniczne. W jaki sposób skutecznie chronić tego typu dane, mające dla …

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności Czytaj dalej »

blank

Co to jest prospekt informacyjny i czemu służy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 r. (art. 17 ustawy), każdy deweloper mający zamiar zawrzeć z nabywcami nieruchomości umowy jeszcze przed wybudowaniem inwestycji, ma obowiązek przygotowania podstawowych informacji dotyczących jego jako podmiotu, samej inwestycji czy …

Co to jest prospekt informacyjny i czemu służy? Czytaj dalej »

Call Now Button