Aktualności

Nowa ustawa deweloperska

W dniu 20 maja 2021 roku uchwalono ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zacznie ona zasadniczo obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

blank

Prawo spadkowe – planowana nowelizacja

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zakresem zmian objęto regulację dotyczącą prawa spadkowego. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w IV kwartale 2021 r.

blank

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Zgodnie z ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się prosta spółka akcyjna (PSA).

blank

Zdrada a rozwód

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy małżeństw. Natomiast zdrada małżeńska obok niezgodności charakterów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

blank

Zajęcia z prawa rodzinnego dla aplikantów radcowskich

Miło nam poinformować, że w marcu 2021 roku radca prawny dr Anna Stępień będzie prowadziła zajęcia z prawa rodzinnego dla aplikantów radcowskich w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Zajęcie będą koncentrowały się na praktycznych aspektach spraw rozwodowych, podziałów majątku, czy związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem oraz alimentami. 

blank

Zmiana nazwiska a konkubinat

Nazwisko pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bowiem indywidualizuje i identyfikuje osobę fizyczną zarówno w stosunkach osobistych, jak i urzędowych, stąd podlega ono ochronie prawnej. Do zmiany nazwiska na gruncie polskiego prawa może dojść w drodze administracyjnej oraz w związku z określonymi zdarzeniami np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Obie drogi są względem …

Zmiana nazwiska a konkubinat Czytaj dalej »

blank

Zaskarżanie uchwał w sp. z o.o.

Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi instrument prawa korporacyjnego, pozwalający na bezpośrednią ochronę interesów spółki i jej wspólników. Przedmiotowe uprawnienia zostały uregulowane w art. 249 Kodeksu spółek handlowych.

blank

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych

Nawiązując do poprzedniego wpisu, istotę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Z owej ustawy wynika nie tylko uprawnienie wierzyciela do żądania odsetek za czas opóźnienia, gdyż przepisy stanowią, iż wierzycielowi przysługuje również tzw. rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata …

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych Czytaj dalej »

Call Now Button