Aktualności

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement, NDA) – jak sama nazwa sugeruje – dotyczy określonej kategorii informacji, których z różnych względów nie chcielibyśmy ujawniać w stosunkach zewnętrznych. Takimi informacjami mogą być np. informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, know – how, informacje prawne, gospodarcze, techniczne. W jaki sposób skutecznie chronić tego typu dane, mające dla …

Co to jest umowa NDA? – umowa o zachowaniu poufności Czytaj dalej »

blank

Co to jest prospekt informacyjny i czemu służy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 r. (art. 17 ustawy), każdy deweloper mający zamiar zawrzeć z nabywcami nieruchomości umowy jeszcze przed wybudowaniem inwestycji, ma obowiązek przygotowania podstawowych informacji dotyczących jego jako podmiotu, samej inwestycji czy …

Co to jest prospekt informacyjny i czemu służy? Czytaj dalej »

blank

Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Odpowiadając na tak zadane pytanie, które często zadają klienci kancelarii, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zarówno zadatek, jak i zaliczka w pewnym sensie pełnią tożsamą rolę. Służbą one docelowo zaspokojeniu świadczenia wzajemnego, bo zwykle wpłacane są na poczet ceny ustalonej pomiędzy stronami umowy.   Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką, o …

Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką? Czytaj dalej »

Rozwód - jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód – jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W obecnych czasach wiele par decyduje się na rozwiązanie małżeństwa i rozpoczęcie nowego życia. W sytuacji, gdy strony nie miały wspólnych małoletnich dzieci, kwestia rozwodu jest o wiele prostsza. Wtedy sąd może zrezygnować z postępowania dowodowego oraz nie orzeka w wyroku rozwodowym o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem oraz ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania …

Rozwód – jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem Czytaj dalej »

Unieważnienie testamentu – ile jest ważny testament po śmierci

Unieważnienie testamentu – ile jest ważny testament po śmierci?

Żyjemy szybko, tydzień mija za tygodniem. Dom, praca, dom. Często nie myślimy o sprawach związanych z naszym majątkiem oraz o tym, co może się z nim stać na wypadek naszej śmierci. Warto się jednak o to zatroszczyć, aby nasza śmierć nie poróżniła rodziny. Pamiętajmy, że nawet jeśli zdecydujemy się dość wcześnie na sporządzenie testamentu, to …

Unieważnienie testamentu – ile jest ważny testament po śmierci? Czytaj dalej »

Spadek z długami – jak sprawdzić czy w spadku są długi

Spadek z długami – jak sprawdzić czy w spadku są długi

Nie zawsze otrzymanie spadku jest równoznaczne z powiększeniem majątku spadkobiercy. Często zdarza się tak, że spadkobierca oprócz korzyści dziedziczy również długi, a czasem tylko zadłużenie. Spadkobierca od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi swoim majątkiem, dlatego też w pierwszej kolejności warto zastanowić się, czy spadek przyjąć, czy może odrzucić.   Przyjęcie spadku może mieć …

Spadek z długami – jak sprawdzić czy w spadku są długi Czytaj dalej »

Rozdzielczość majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Najpowszechniej występującym w Polsce małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Przedmioty nabyte przez oboje małżonków wspólnie lub przez jednego z nich po zawarciu małżeństwa stanowią majątek wspólny (art. 31 § 1 k.r.o.), przy czym np. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie czy darowiznę, gdy …

Rozdzielność majątkowa między małżonkami Czytaj dalej »

blank

Zakończenie działalności spółki komandytowej

Z uwagi na zmiany podatkowe dotyczące spółek komandytowych niektórzy wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki i podejmują jednomyślną uchwałę o jej rozwiązaniu. W takim przypadku rozwiązanie spółki może nastąpić po przeprowadzeniu likwidacji lub bez jej przeprowadzania. Pierwszy wariant jest nieco trudniejszy. Kodeks spółek handlowych nie zawiera w swej treści przepisu, który wprost regulowałby kwestię …

Zakończenie działalności spółki komandytowej Czytaj dalej »

Call Now Button