Aktualności

Zeznania świadka na piśmie

Ostatnio dosyć często (zdaniem niektórych wręcz zbyt często) sądy sięgają po możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie. Co ciekawe, zmiana kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca taką możliwość nie pojawiła się w związku z COVID-19, lecz została wprowadzona w dniu 7 listopada 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy …

Zeznania świadka na piśmie Czytaj dalej »

blank

Darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i jako takie może zostać zbyte. Czynność prawna, która przenosi przedsiębiorstwo, może mieć zarówno charakter odpłatny (np. sprzedaż), jak i charakter nieodpłatny (np. darowizna). Do nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny bardzo często dochodzi pomiędzy małżonkami. Jeśli zaś chodzi o kwestie podatkowe, …

Darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami Czytaj dalej »

blank

Klauzula drag along

Prawo pociągnięcia, bo tak tłumaczony jest zwrot drag along right, jest obok klauzuli tag along, o której pisaliśmy już wcześniej, instrumentem służącym ujednoliceniu i skoordynowaniu działań wspólników spółki, mającym na celu zbycie udziałów spółki zewnętrznemu inwestorowi.

blank

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19 Sąd Najwyższy, rozstrzygając istotne zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, uznał, że art. 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w art. 143 …

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Czytaj dalej »

blank

Klauzula tag along

Zwrot tag along right pochodzi z angielskiego języka prawniczego i oznacza prawo przyłączenia się. Jest to również nazwa klauzuli umownej, która jest coraz częściej wykorzystywana w umowach inwestycyjnych oraz umowach spółek kapitałowych. Zanim jednak zdecydują się Państwo na jej zamieszczenie w treści umowy należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania, co to za klauzula i czyje …

Klauzula tag along Czytaj dalej »

blank

Apelacja i co dalej?

Postępowanie cywilne ma na celu rozpoznanie sprawy cywilnej poprzez wydanie orzeczenia rozstrzygającego zaistniały między stronami spór. Co do zasady, sąd rozpoznający sprawę cywilną powinien prowadzić postępowanie możliwie wnikliwie i starannie. Zdarza się jednak, iż orzeczenie sądowe może okazać się błędne. Instrumentem pozwalającym na możliwość skontrolowania orzeczenia sądowego wydanego przez sąd I instancji i zastąpienie go …

Apelacja i co dalej? Czytaj dalej »

blank

Spółka komandytowa

Od wielu lat spółki komandytowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku. W 2019 roku było w Polsce już 40.576 takich spółek, a ich liczba wciąż rośnie. Wśród form prowadzenia działalności spółka komandytowa zajmuje drugie miejsce po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym dosyć często dostajemy pytania od klientów, czym jest spółka …

Spółka komandytowa Czytaj dalej »

blank

CRBR – mamy czas do 13 lipca 2020 roku

Co oznacza ten tajemniczy skrót i dlaczego to ważna data? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest systemem, w którym gromadzi się i przetwarza dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjentach rzeczywistych). Pełną definicję beneficjenta rzeczywistego zawarto w  art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 …

CRBR – mamy czas do 13 lipca 2020 roku Czytaj dalej »

blank

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z formie elektronicznej nie tylko w czasach pandemii?

Z dniem 31 marca 2020 roku wprowadzona została nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie wprowadzonej w dniu 3 września 2019 roku możliwości przeprowadzania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli potocznej mówiąc on-line. Co istotne, wprowadzona możliwość nie ma charakteru tymczasowego i nie jest uzależniona od obecnie występującej w …

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z formie elektronicznej nie tylko w czasach pandemii? Czytaj dalej »

Call Now Button