Pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

blank

Od kilku lat prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców. Są to podmioty działające na rynku nieruchomości, w branży deweloperskiej, budowlanej, hotelarskiej, jachtowej, medycznej, handlowej, czy wydawniczej.

Doradzamy w prowadzeniu działalności od jej rozpoczęcia aż do zakończenia. Doradzamy przy zakładaniu i rejestracji zarówno spółek prawa handlowego, jak i działalności indywidualnej oraz spółek cywilnych. Występujemy w postępowaniu rejestrowym, jak również zajmujemy się przygotowaniem i opiniowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Sporządzamy due diligence (przeglądy prawne) różnych podmiotów w celu wskazania ryzyk i zagrożeń prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanych z transakcjami nabycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, czy spółek. W tym zakresie współpracujemy z księgowymi i doradcami podatkowymi, a w razie potrzeby innymi specjalistami.

Oferujemy także możliwość świadczenia pomoc prawnej poprzez regularne dyżury w siedzibie klientów. Sporządzamy, sprawdzamy i opiniujemy akty wewnętrzne takie jak uchwały, statuty, regulaminy. Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

Zajmujemy się także doradztwem związanym z likwidacją działalności. Negocjujemy i przygotowujemy warunki rozwiązania umów, sprzedaży majątku, zaspokojenie ewentualnych wierzycieli. W przypadku niewypłacalności pomagamy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji.

Call Now Button