Niezgodność rzeczywistej reprezentacji spółki akcyjnej z zasadami ujawnionymi w KRS.

W codziennej praktyce gospodarczej, zarówno będąc członkiem organu spółki akcyjnej, jak i kontrahentem takiej spółki, spotkać możemy się z wieloma problemami. Jednym z nich, niezwykle istotnym z punktu widzenia ważności oświadczeń woli, jest kwestia właściwej reprezentacji spółki. Nierzadko zdarza się, że to, co zostało ujawnione w KRS odbiega od aktualnego stanu faktycznego. Co zrobić w …

Niezgodność rzeczywistej reprezentacji spółki akcyjnej z zasadami ujawnionymi w KRS. Czytaj dalej »

blank

Czy głosowanie nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej może odbywać się on-line?

Ustawa o własności lokali nakłada na zarządcę nieruchomości obowiązek zwoływania zebrania ogółu właścicieli, podczas którego odbywa się głosowanie nad uchwałami, co najmniej raz w roku. Do tej pory odbywały się one na ogół stacjonarnie, ale z uwagi na pandemię COVID-19 część wspólnot zdecydowała się na ich zorganizowanie on-line i umożliwiła również w tej samej formie …

Czy głosowanie nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej może odbywać się on-line? Czytaj dalej »

blank

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące spraw małżeńskich i rodzicielskich

1 sierpnia 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę, zwane w skrócie rozporządzeniem Bruksela II ter. To już trzecia regulacja Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Wskazane wyżej rozporządzenie wprowadziło jednolite rozwiązania w sprawach transgranicznych dotyczących rozwodu, separacji i …

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące spraw małżeńskich i rodzicielskich Czytaj dalej »

blank

Bieg Westerplatte

W minioną niedzielę na ulicach Gdańska odbyła się jubileuszowa edycja tej najstarszej w Polsce imprezy biegowej.

blank

Korzystny dla właścicieli mieszkań Wyrok WSA

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022 roku pomieszczenia przynależne, tj. piwnice, komórki lokatorskie, strych, powinny być uwzględnione w zaświadczeniu o samodzielności lokalu. Orzeczenie to jest odpowiedzią na skargę wniesioną przez Annę P., której starosta odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego wraz ze wskazaniem przynależnego do niej pomieszczenia …

Korzystny dla właścicieli mieszkań Wyrok WSA Czytaj dalej »

blank

Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) i jak chroni nabywcę?

1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która swoją ochroną obejmuje oferowane przez deweloperów na rynku pierwotnym lokale mieszkalne, których sprzedaż rozpoczęła się po 1 lipca 2022 roku. Jeżeli deweloper zawarł choćby jedną umowę deweloperską w danej inwestycji przed wejściem …

Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) i jak chroni nabywcę? Czytaj dalej »

blank

Ważne zmiany w kodeksie spółek handlowych

13 października 2022 roku wchodzi w życie istotna zmiana przepisów dotyczących wewnętrznej odpowiedzialności osób piastujących stanowiska w organach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Do polskiego systemu prawnego zostanie wprowadzona tzw. biznesowa ocena ryzyka (business judgement rule), zgodnie z którą członkowie organów spółek kapitałowych nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce pod warunkiem …

Ważne zmiany w kodeksie spółek handlowych Czytaj dalej »

blank

Elektroniczny Dziennik Budowy

W dniu 7 lipca 2022 r. uchwalona została nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która wprowadziła System Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), umożliwiający prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej. Jest to znaczne udogodnienie dla inwestorów, gdyż umożliwi im nadzór nad wpisami dokonywanymi w dzienniku budowy bez konieczności pojawienia się na terenie budowy. Do inwestora należy wybór, czy …

Elektroniczny Dziennik Budowy Czytaj dalej »

Call Now Button