blank

Pomoc Ukrainie

W dniu 18 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Dzień Radcy Prawnego. Jednym z wydarzeń w ramach tego dnia była uroczysta gala, na której wręczono podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, którzy po agresji na swoją ojczyznę, uciekali do Polski. Podziękowania otrzymała również radca prawny Anna Stępień, …

Pomoc Ukrainie Czytaj dalej »

blank

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Dnia 13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadziła szereg zmian, między innymi dotyczących sposobu obliczania kadencji członków zarządu, protokołowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy rodzaju przestępstw, których popełnienie wiąże się z zakazem pełnienia funkcji takich jak członek organu, likwidator lub prokurent spółki. Zmiana …

Zmiany w kodeksie spółek handlowych Czytaj dalej »

blank

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin Pracy Zdalnej jest dokumentem, który w sposób szczegółowy powinien regulować kwestię wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym. Należy pamiętać, że przed wydaniem przedmiotowego regulaminu pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Regulamin Pracy Zdalnej powinien zawierać takie informacje jak np. – określenie grup pracowników, …

Regulamin wykonywania pracy zdalnej Czytaj dalej »

blank

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Z dniem 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie najnowsza nowela procedury cywilnej. W jej wyniku zmianie ulegną zasady dotyczące właściwości rzeczowej sądu w sprawach o prawa majątkowe. Obecnie sądy rejonowe rozpatrują sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza…

blank

Dochodzenie przez współwłaściciela roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Dosyć często w praktyce pojawia się sytuacja, że umiera właściciel wydzierżawionej lub wynajętej nieruchomości. Wówczas nieruchomość staje się przedmiotem współwłasności jego spadkobierców. W sytuacji, gdy pozostają oni w sporze, może okazać się, że z nieruchomość korzystają jej dotychczasowy dzierżawcy czy najemcy, mimo wygaśnięcia stosunku dzierżawy lub najmu. Co wówczas zrobić, jeśli spadkobiercy nie mogę dojść …

Dochodzenie przez współwłaściciela roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Czytaj dalej »

blank

Korzystna dla frankowiczów opinia Rzecznika Generalnego TSUE

W dniu 16 lutego 2023 roku przedstawiona została opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”) w sprawie dotyczącej dopuszczalności dochodzenia przez strony umowy kredytu, która została uznana za nieważną przez sąd, roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie umowy kredytu oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do …

Korzystna dla frankowiczów opinia Rzecznika Generalnego TSUE Czytaj dalej »

blank

Publikacja w Oxford University Press

Miło nam poinformować, że w lutym 2023 roku został opublikowany artykuł pt. „The Legal Framework of Cohabitation: Toward Greater Recognition”, którego współautorem jest mec. Anna Stępień. Publikacja Znajduje się w pracy zbiorowej pt. The Oxford Handbook of Family Policy. A Life-Course Perspective pod red. Mary Daly, Birgit Pfau-Effinger, Neila Gilberta and Douglasa J. Besharova opublikowanej …

Publikacja w Oxford University Press Czytaj dalej »

blank

Podział majątku w rozwodzie

Już ponad dekadę w Polsce utrzymuje się duża liczba rozwodów. W 2020 r. było ich 51.164. Jest to mniejsza liczba niż w 2019 r. (65.341), co zapewne było związane także z ograniczeniami działania sądów w związku z pandemią

blank

Zapis windykacyjny – dlaczego warto o nim pamiętać?

Wielu naszych klientów zastanawia się, jak sporządzić testament. Słyszeli od znajomych, czy dalszej rodziny, że sprawy spadkowe poróżniły całą rodzinę, a niejednokrotnie dotychczas dosyć zgodne rodzeństwo, dostając np. spadek po rodzicach nie potrafi się porozumieć, choć wszystko przecież miało być „po równo”. Tylko nie zawsze takie rozwiązanie pozwala wykluczyć spory, a dopiero je generuje, kiedy …

Zapis windykacyjny – dlaczego warto o nim pamiętać? Czytaj dalej »

Call Now Button