blank

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, a pozostawienie protestu bez rozpatrzenia

W poprzednim wpisie pisaliśmy o procedurze odwoławczej od decyzji odmawiającej prawa do dofinansowania. Co jednak w przypadku, gdy wnieśliśmy protest od decyzji odmownej, a organ pozostawił go bez rozpatrzenia powołując się na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tzw. alokacji? Czy zamyka nam to dalszą procedurę odwoławczą?   Na szczęście sprawa nie jest tak oczywista, gdyż

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, a pozostawienie protestu bez rozpatrzenia Read More »

blank

Zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia

15 sierpnia 2024 roku wejdą w życie zmiany przepisów prawa budowlanego, które ułatwią projektowanie budynków o nietypowym kształcie bądź usytuowanych inaczej niż równolegle do granicy działki, a także usuną rozbieżności w interpretacji przepisów określających odległości między budynkami wskazując, iż każda płaszczyzna powstała w wyniku załamania lub uskoku ściany traktowana będzie jako oddzielna ściana. Zgodnie ze

Zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia Read More »

blank

Fundacja rodzinna po roku od jej wprowadzenia

Mija rok od wejścia w życie przepisów poświęconych fundacjom rodzinnym. Do kwietnia 2024 roku powstało już 980 fundacji rodzinnych, a liczba złożonych wniosków do sądu rejestrowego wyniosła 1538 wniosków, a zatem można już śmiało stwierdzić, że ta instytucja jest potrzebna. Jej popularność zapewne będzie rosła. W Polsce jest bowiem wiele firm rodzinnych, a ich właściciele

Fundacja rodzinna po roku od jej wprowadzenia Read More »

blank

Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie przyznania dofinansowania

W obecnych czasach wielu przedsiębiorców rozwija swoją działalność przy pomocy środków otrzymywanych w ramach wsparcia unijnego. By otrzymać odpowiednie dofinansowanie należy spełnić szereg kryteriów przewidzianych m.in. w ustawie wdrożeniowej, jak i w regulaminie konkursu. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że pomimo długotrwałych starań przedsiębiorcy otrzymują zawiadomienie o odmowie przyznania dofinansowania z uwagi na niespełnienie kryteriów obligatoryjnych

Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie przyznania dofinansowania Read More »

blank

NOWE OBOWIĄZKI DEWELOPERA OD 2 LIPCA 2024 ROKU

2 lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające na deweloperów obowiązek stosowania we wszystkich inwestycjach przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako: „ustawa deweloperska”). Do tej pory, w przypadku rozpoczęcia sprzedaży lokali w ramach danej inwestycji przed dniem

NOWE OBOWIĄZKI DEWELOPERA OD 2 LIPCA 2024 ROKU Read More »

blank

Czy opinia prywatna może zastąpić opinię biegłego sądowego?

Wiele spraw do ich prawidłowego rozstrzygnięcia wymaga wiedzy specjalnej. Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w takich wypadkach sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego. Tego dowodu w świetle obowiązujących przepisów nie zastąpi opinia prywatna, nawet jeśli zostałaby sporządzona przez osobę, która jest wpisana na listę biegłych sądowych (tak np. wyrok SN z dnia

Czy opinia prywatna może zastąpić opinię biegłego sądowego? Read More »

blank

Udział w TCS London Marathon

Prywatnie mec. Anna Stępień jest wielkim fanem biegania. W dniu 21 kwietnia 2024 roku brała udział w TCS London Marathon. To był jej trzeci z największych maratonów Świata – Abbott World Marathon Majors. W 2022 roku przebiegła maraton w Chicago, a w 2023 roku maraton w Berlinie. W Londynie na szczególną uwagę zasługiwał gorący doping

Udział w TCS London Marathon Read More »

Call Now Button