Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 19 września 2021 r., wprowadzona zastała możliwość żądania przez najbliższą rodzinę osoby trwale poszkodowanej zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej. Powyższa kwestia wielokrotnie stanowiła przedmiot rozważań Sądu Najwyższego, przy czym cały czas nie udało się skutecznie rozwiązać powyższego zagadnienia w orzecznictwie. Rozważania Sądu Najwyższego wymagały bowiem rozstrzygnięcia kwestii …

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Read More »

blank

Nowy obowiązek pracodawców od grudnia 2021 r. – Sygnaliści

Już od 17 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Osobą zgłaszającą jest tzw. sygnalista, który pracuje w sektorze prywatnym lub publicznym i która otrzymała informacje o naruszeniach występujących w miejscu pracy. Sygnalista w związku z dokonaniem …

Nowy obowiązek pracodawców od grudnia 2021 r. – Sygnaliści Read More »

blank

Nowa ustawa deweloperska

W dniu 20 maja 2021 roku uchwalono ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zacznie ona zasadniczo obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

blank

Prawo spadkowe – planowana nowelizacja

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zakresem zmian objęto regulację dotyczącą prawa spadkowego. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w IV kwartale 2021 r.

blank

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Zgodnie z ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się prosta spółka akcyjna (PSA).

blank

Zdrada a rozwód

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy małżeństw. Natomiast zdrada małżeńska obok niezgodności charakterów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

blank

Zajęcia z prawa rodzinnego dla aplikantów radcowskich

Miło nam poinformować, że w marcu 2021 roku radca prawny dr Anna Stępień będzie prowadziła zajęcia z prawa rodzinnego dla aplikantów radcowskich w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Zajęcie będą koncentrowały się na praktycznych aspektach spraw rozwodowych, podziałów majątku, czy związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem oraz alimentami. 

blank

Zmiana nazwiska a konkubinat

Nazwisko pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bowiem indywidualizuje i identyfikuje osobę fizyczną zarówno w stosunkach osobistych, jak i urzędowych, stąd podlega ono ochronie prawnej. Do zmiany nazwiska na gruncie polskiego prawa może dojść w drodze administracyjnej oraz w związku z określonymi zdarzeniami np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Obie drogi są względem …

Zmiana nazwiska a konkubinat Read More »

blank

Zaskarżanie uchwał w sp. z o.o.

Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi instrument prawa korporacyjnego, pozwalający na bezpośrednią ochronę interesów spółki i jej wspólników. Przedmiotowe uprawnienia zostały uregulowane w art. 249 Kodeksu spółek handlowych.

Call Now Button

Od 15 października zapraszamy do biura w nowej lokalizacji - ul. Chmielna 71/79, 80-748 Gdańsk.