Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem transakcji, opracowując umowy, uwzględniające interesy różnych stron. Staramy się uwzględniać fakt, że umowy zawierane są na „ciężkie czasy”. Muszą nie tylko być czytelne i nie budzić wątpliwości interpretacyjnych, ale chronić stronę, w której interesie działamy, a także uwzględniać nadzwyczajne zmiany sytuacji. Nie pomijamy przy tym aspektów podatkowych, stąd w razie wątpliwości korzystamy ze wsparcia księgowych oraz renomowanych doradców podatkowych. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem. Dbamy o to, aby uwzględnić specyfikę branży, w której działamy.

Spośród zagadnień, jakimi się zajmujemy należy wymienić:

porozumienia regulujące strukturę oraz poszczególne etapy transakcji,

sporządzanie listów intencyjnych, porozumień wstępnych, umów o zachowaniu poufności oraz umów przedwstępnych, zobowiązujących i rozporządzających, których przedmiotem są udziały, akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa, nieruchomości lub inne określone składniki majątkowe

Negocjujemy i przygotowujemy rozmaite umowy, jakie są niezbędne do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej. Szukamy optymalnych rozwiązań dla tej współpracy.

Opracowujemy umowy o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o dzieło, a także umowy dostawy lub sprzedaży.

Przygotowujemy także umowy o prace projektowe i o nadzór autorski, o obsługę geodezyjną, o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy deweloperskie i prospekty informacyjne, a także umowy przeniesienia praw do nieruchomości.

Zajmujemy się umowami z branży jachtowej, pomagając zarówno klientom indywidualnym w przygotowaniu umów, jak i producentom jachtów. Wiemy, jak ważne jest uregulowanie chociażby zagadnień dotyczących rękojmi i gwarancji, aby współpraca stron przebiegała sprawnie.

Call Now Button