WYKAZ PUBLIKACJI
dr Anna Stępień

Monografie i rozdziały w książkach

1) A. Stępień-Sporek, Udział spółkowy w spółce jawnej – składnik majątku wspólnego czy osobistego? [w:] J. M. Łukasiewicz, A. M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017, s. 304-322 (ISBN 978-83-8019-619-3),

2) B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe, C.H. Beck, wyd. 4, Warszawa 2017, s. 515-579 (ISBN 978-83-255-9075-8),

3) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Cohabitation: Social Changes vs. Protection of Vulnerable Party/同居:社會變革與弱勢群體的保護 [w:] Family Law and Family Justice in the 21st Century: Practice and Reform/ 21世紀家庭法和家庭正義:實踐與改革, Chongquing 2016, s. 157-167,

4) A. Stępień-Sporek, Alimentacja dorosłych uczących się dzieci [w:] J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne (Tom II), Toruń 2015, s. 253-274 (ISBN: 978-83-8019-289-8),

5) A. Stępień-Sporek, Współwłasność przymusowa drogi osiedlowej [w:] M. Nazar (red.), Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015, s. 389-401 (ISBN: 978-83-7784-717-6),

6) A. Stępień-Sporek, A. Sylwestrzak, M. Balwicka-Szczyrba, Some remarks on Cohabitation in Poland [w:] The International Survey of Family Law. 2015 Edition, s. 247-258,

7) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Separation of assets with Equalisation of Accrued Gains (Accruals): A Marital Property Regime for the Modern Family? [w:] The International Survey of Family Law. 2014 Edition, s. 419-430 (ISBN 978-1-84661-991-5),

8) A. Stępień-Sporek, Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej. Stan integracji – perspektywy, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-226-7), ss. 306,

9) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, National Constitutional Approaches to Family Policy [w:] T. Giegerich, O. Gstrein, S. Zeitzmann, The EU Between 'an Ever Closer Union’ and Inalienable Policy Domains of Member States, Nomos 2014, s. 469-483 (ISBN 978-3-8487-0995-3),

10) B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 515-577 (ISBN 978-83-255-5820-8),

11) A. Stępień-Sporek, P. Stoppa, M. Ryznar, Divorce Law in Poland: A New Regime Needed? [w:] The International Survey of Family Law. 2013 Edition, Bristol 2013, s. 321-331 (ISBN 978-1-84661-726-3),

12) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Intergenerational Obligations: Post-Majority Child Support in Poland and the United States [w:] H. Fulchiron (red.) Les solidarités entre générations/ The Solidarities Between Generations, Larcier-Bruylant, 2013, s. 493-504 (ISBN 978-2-80273-998-2),

13) A. Stępień-Sporek, P. Stoppa, M. Ryznar, The Rules on the Administration of Community Property in Poland [w:] The International Survey of Family Law. 2012 Edition, Bristol 2012, s. 271-281 (ISBN 978-1-84661-331-9),

14) A. Stępień-Sporek, Czy umowa majątkowa małżeńska sprzyja trwałości małżeństwa? [w:] Małżeństwo na całe życie? pod red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2011, s. 367-378 (ISBN 978-83-62383-06-1),

15) B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe, C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 509-570 (ISBN 978-83-255-1449-5),

16) W. Rozwadowski, A. Stępień-Sporek, Kara umowna. Historia – teraźniejszość – przyszłość [w:] „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne„. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów we Wrocławiu pod red. E. Gniewka, K. Górskiej, P. Machnikowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 343-355 (ISBN 978-83-255-1291-0),

17) A. Stępień-Sporek, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 586 (ISBN 978-83-7620-167-2),

18) A. Stępień-Sporek, Sharing of Accruals as the Best Solution for Marriage? [w:] Family Finances pod red. B. Verschraegen, Jan Sramek Verlag, Wien 2009, s. 369-379 (ISBN 978-3-902638-10-6),

19) A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Przedawnienie i terminy zawite, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 9-120; 132-137 (ISBN 978-83-7620-182-5),

20) A. Stępień-Sporek, Offer made by electronic means in the Polish law [w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law pod red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 243-253 (ISBN 978-83-7601-170-7),

21) W. Rozwadowski, A. Stępień, Małżeńskie stosunki majątkowe w prawie rzymskim. Rys historyczny [w:] „Leges Sapere” Studia i Prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2008, s. 471-482 (ISBN 978-83-233-2491-1),

22) A. Stępień, Przekształcenia spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 304 (ISBN 83-7483-140-5),

23) A. Stępień, M. Ryznar, Chapter 21: The Legal Framework of Cohabitation: Towards Greater Recognition [w:] The Oxford Handbook of Family Policy Over the Life Course, Oxford University Press 2023 (ISBN 978-019-7518-151),

Komentarze

1) A. Stępień-Sporek [w:] M. Balwicka-Szczyrba (red.), Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz, Warszawa 2016, s. 123-142 (ISBN 978-83-264-9349-2),

2) A. Stępień-Sporek [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Lexis Nexis, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 867-889; 954-970 (ISBN 978-83-7620-550-2),

3) A. Stępień-Sporek [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 863-884; 946-961 (ISBN 978-83-7620-550-2),

Podręczniki

1) A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 129-169, 198-211, 237-275, 281-303 (ISBN 978-83-8092-596-0),

2) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki, wyd. IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1-295 (ISBN 978-832-64-96-363),

3) J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, M. Machnij, R. Morek, A. Stępień-Sporek, K. Trzciński, E. Wieczorek, A. Wowerka, Polskie prawo handlowe, wyd. IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 203-230 (ISBN 978-83-264-9286-0),

4) A. Stępień-Sporek, O. Nawrot, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, wyd. II, Lexis Nexis, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-278-0318-4),

5) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Część Ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. V, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 1-210 (ISBN 978-83-278-0060-2),

6) J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, M. Machnij, R. Morek, A. Stępień-Sporek, K. Trzciński, E. Wieczorek, A. Wowerka, Polskie prawo handlowe, wyd. III, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 210-238 (ISBN 978-83-278-0138-8),

7) J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, M. Machnij, R. Morek, A. Stępień-Sporek, E. Wieczorek, A. Wowerka, Polskie prawo handlowe, wyd. II, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 210-238 (ISBN 978-83-7620-695-0),

8) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. IV, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1-208 (ISBN 978-83-7620-671-4),

9) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach, wyd. III, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1-253 (ISBN 978-83-7620-684-4),

10) A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Lexis Nexis, Warszawa 2011, (ISBN 978-83-7620-575-5),

11) A. Stępień-Sporek, O. Nawrot, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 35-61, 72-93, 122-141, 177-195 (ISBN 978-83-7620-337-9),

12) J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, M. Machnij, R. Morek, A. Stępień-Sporek, E. Wieczorek, A. Wowerka, Polskie prawo handlowe, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 200-225 (ISBN 978-83-7620-220-4),

13) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. III, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1-211 (ISBN 978-83-7620-217-4),

14) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1-258 (ISBN 978-83-7620-154-2),

15) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 1-205 (ISBN 978-83-7334-859-2),

16) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 1-203 (ISBN 978-83-7334-704-6),

17) J. Ciszewski, A. Stępień-Sporek, Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 1-249 (ISBN 978-83-7334-794-6),

18) A. Stępień [w:] P. Nazaruk (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 111-117, 466-494 (ISBN 978-83-8328-121-6),

Artykuły

1) M. Ryznar, A. Stępień-Sporek, Cohabitation worldwide today, Georgia State University Law Review, Vol. 35, Iss. 2, s. 299-328,

2) A. Sylwestrzak, M. Balwicka-Szczyrba, A. Stępień-Sporek, Środki stabilizacji sytuacji mieszkaniowej konkubentów, Rejent nr 2/2016, s. 137-155 (ISSN 1230-669X),

3) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, The Consequences of Cohabitation, University of San Francisco Law Review, 2016, Vol. 50, No 1, s. 75-101,

4) A. Stępień-Sporek, Kilka uwag o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, Acta Iuris Stetinesis 6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 161-184 (ISSN 1640-6818, ISSN 2083-4373),

5) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, A Tale of Two Federal Systems, Cardozo Journal of International and Comparative Law (JICL), 2013, s. 589-617,

6) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Child Support for Adult Children, Quinnipiac Law Review Vol. 30, No. 2, s. 359-384,

7) A. Stępień-Sporek, Przedawnienie roszczeń pomiędzy małżonkami oraz byłymi małżonkami, Gdańskie Studia Prawnicze z 2011 r., Tom XXVI, s. 405-415 (ISSN 1734-5669),

8) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Harmonizacja małżeńskiego prawa majątkowego w USA i Unii Europejskiej, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego, Rok 9 (2011), ISSN 1730-4504, s. 35-53,

9) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, The Legal Treatment of Cohabitation in Poland and the United States, UMKC Law Review nr 79/2010, s. 373-393,

10) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Nabywanie przedmiotów przez małżonków za środki z różnych mas majątkowych, Państwo i Prawo nr 11/2010, s. 83-95 (ISSN 0031-0980),

11) A. Stępień-Sporek, Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, Gdańskie Studia Prawnicze z 2010 r., Tom XXIV, s. 197-205 (ISSN 1734-5669),

12) M. Ryznar, A. Stępień-Sporek, To Have and to Hold, for Richer or Richer: Premarital Agreements in the Comparative Context, Chapman Law Review nr 13/2009, s. 27-62,

13) A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Majątek małżonków po rozwodzie w prawie polskim i w prawie amerykańskim, Gdańskie Studia Prawnicze z 2009 r., Tom XXI, s. 577-588 (ISSN 1734-5669),

14) A. Stępień-Sporek, Terminy zawite – czy potrzebna jest nowa regulacja?, Przegląd Sądowy nr 1/2009, s. 97-108 (ISSN 0867-7255),

15) A. Stępień-Sporek, Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem (cz. II), Prawo Spółek nr 12/2008, s. 7-12 (ISSN 1426-2878),

16) A. Stępień-Sporek, Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jako jedynym komplementariuszem (cz. I), Prawo Spółek nr 11/2008, s. 9-15 (ISSN 1426-2878),

17) A. Stępień-Sporek, Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 KC, Monitor Prawniczy nr 14/2008, s. 735-743 (ISSN 1230-6509),

18) A. Stępień-Sporek, Małżeńskie ustroje majątkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, RPEiS nr 2/2008, s. 65-77 (ISSN 0035-9629),

19) A. Stępień-Sporek, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Państwo i Prawo nr 7/2008, s. 73-85 (ISSN 0031-0980),

20) A. Stępień-Sporek, Przynależność do majątków małżonków praw spółkowych w spółkach osobowych, Prawo Spółek nr 2/2008, s. 22-30 (ISSN 1426-2878),

21) A. Stępień-Sporek, Przynależność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątków małżonków, Państwo i Prawo Nr 10/2007, s. 58-69 (ISSN 0031-0980),

22) A. Stępień, Umowy majątkowe małżeńskie a ograniczenia uczestnictwa małżonków w spółkach kapitałowych, Prawo Spółek Nr 5/2007, s. 11-19 (ISSN 1426-2878),

23) A. Stępień, Przedsiębiorstwo jako składnik majątków małżonków, Monitor Prawniczy Nr 7/2007, s. 383-388 (ISSN 1230-6509),

24) A. Stępień, Akcje należące do majątku wspólnego małżonków, Przegląd Prawa Handlowego Nr 12/2006, s. 40-44 (ISSN 1230-2996),

25) A. Stępień, Wpływ przekształcenia spółek handlowych na stosunek pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 9/2006, s. 24-27 (ISSN 0032-6186),

26) A. Stępień, Uprawnienie spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej do żądania przekształcenia, Prawo Spółek Nr 10/2006, s. 18-25 (ISSN 1426-2878),

27) A. Stępień, Przeniesienie członkostwa w spółce cywilnej, Rejent Nr 9/2006, s. 67-84 (ISSN 1230-669X),

28) A. Stępień, Prawo do zwolnienia się z powtarzających się świadczeń niepieniężnych, Prawo Spółek nr 7-8/2006, s. 14-16 (ISSN 1426-2878),

29) A. Stępień, Zawiadomienie pocztą elektroniczną o zgromadzeniu wspólników, Przegląd Prawa Handlowego Nr 7/2006, s. 12-15 (ISSN 1230-2996),

30) A. Stępień, Charakter prawny terminu z art. 574 k.s.h., Prawo Spółek Nr 5/2006, s. 28-32 (ISSN 1426-2878),

31) A. Stępień, Odpowiedzialność wspólnika pozostającego w związku małżeńskim za zobowiązania spółki jawnej – wybrane zagadnienia, Radca Prawny Nr 6/2006, s. 53-65 (ISSN 1230-1426),

32) A. Stępień, P. Gamsjäger, Umowa o dzieło w prawie polskim i w prawie austriackim – wybrane zagadnienia, Przegląd Naukowy nr 3/2004, s. 69-82 (ISSN 1730-7074),

Glosy

1) A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Wyłączenie z licytacji nieruchomości dłużnika. Glosa do uchwały SN z dnia 22 marca 2007 r., III CZP 13/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa nr 3/2008, s. 47-55 (ISSN 1734-5677),

2) A. Stępień-Sporek, Status prawny urządzeń do doprowadzania mediów. Glosa do uchwały SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa Nr 3/2007, s. 57-64 (ISSN 1734-5677),

3) A. Stępień-Sporek, Glosa do wyroku SN z dnia 2 marca 2006 roku, I CSK 90/05, Rejent Nr 6/2007, [Dot. wywłaszczenia nieruchomości; wysokości odszkodowania], s. 148-158 (ISSN 1230-669X),

4) A. Stępień, Glosa do wyroku SN z 9.08.2005 r. IV CK 79/05. [Dot. odpowiedzialności małżonków majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków; dopuszczalności dokonania potrącenia wierzytelności], Orzecznictwo Sądów Polskich nr 7-8/2007, poz. 85, s. 526-530 (ISSN 0867-1850),

5) A. Stępień, Nabycie udziału w spółce z o.o. przez małżonka ze środków z majątku wspólnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 r. (IV CK 99/05), Prawo Spółek Nr 1/2007, s. 52-56 (ISSN 1426-2878),

6) A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Możliwość dopuszczenia przez sąd dowodu z urzędu, Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2006 r., III CK 341/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa Nr 2/2007, s. 81-90 (ISSN 1734-5677),

7) A. Stępień, Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika spółki jawnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r. (III CZP 21/05), Monitor Prawniczy Nr 20/2006, s. 1116-1119 (ISSN 1230-6509),

8) A. Stępień, Glosa do postanowienia SN z dnia 22 kwietnia 2004 r., II Cz 38/04, Opłata sądowa – dzień uiszczenia opłaty za pomocą elektronicznego środka komunikacji, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa Nr 1/2006, s. 43-48 (ISSN 1734-5677),

9) A. Stępień, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie II CKN 269/01, Utwór w rozumieniu prawa autorskiego jako przedmiot umowy o dzieło, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa Nr 1-2/2005, s. 105-112 (ISSN 1734-5677),

Sprawozdania

1) A. Stępień-Sporek, Wspieranie rodzin – perspektywy globalne i lokalne (Międzynarodowa konferencja naukowa, Iowa City, 14-16 VI 2012), Państwo i Prawo Nr 5/2013, s. 128-130 (ISSN 0031-0980),

2) A. Stępień-Sporek, Solidarność pokoleń (Międzynarodowa konferencja naukowa, Lyon 19-23 VII 2011), Państwo i Prawo nr 12/2011, s. 115-117 (ISSN 0031-0980),

3) A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Zasady przenoszenia ruchomości – harmonizacja czy krajowe reform? (Konferencja Naukowa, Salzburg 15-16 lutego 2007 roku) – sprawozdanie, Państwo i Prawo Nr 9/2007, s. 132-134 (ISSN 0031-0980),

Raport krajowy

1) A. Stępień-Sporek, Rapport polonais [w:] Centre de droit de la Familie et institute de droit comparé Edouard Lambert (IDCEL), La repture du mariage en droit comparé, Rapport final pour la Mission de recherche Droit et Justice (Ministère de la Justice/CNRS), Octobre 2013, Convention de recherche n°212.01.18.15, s. 639-667,

Hasła w leksykonach

1) Aukcja [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 1-5,

2) List intencyjny [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 115-117,

3) Negocjacje [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 131-134,

4) Oferta i jej przyjęcie [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 146-150,

5) Przetarg [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 226-230,

6) Umowa [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 282-284,

7) Umowy adhezyjne [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 284-286,

8) Wadium [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 293-295,

9) Zastępcze oświadczenie woli [w:] E. Bagińska (red.), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-2552-1), s. 309-311.

Wystąpienia na konferencjach

1. A. Stępień-Sporek, Cohabitation: Social Changes vs. Protection of Vulnerable Party, Chongquing (Chiny), 22-23 października 2015 r.,

2. A. Stępień-Sporek. Współwłasność przymusowa drogi osiedlowej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia” – w setną rocznicę urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (1914-1997), Lublin 21 listopada 2014 r.,

3. A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, National Constitutional Approaches to Family Policy, Międzynarodowe Sympozjum “The EU between „an ever closer union” and inalienable policy domains of member states”, Saarbrücken, 2013,

4. A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Harmonization of Matrimonial Property Regimes – Has Europe Gone Farther than the United States?, Międzynarodowa Konferencja “Sustaining Families: Global and Local Perspectives”, University of Iowa, College of Law, Iowa City 2012,

5. A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, Intergenerational obligations: child support for adult children, Generation Solidarities – 14th World Conference of the International Society of Family Law, Lyon 2011,

6. A. Stępień-Sporek, M. Ryznar, The Legal Treatment of Cohabitation in Poland and the United States, WHEN WORLDS COLLIDE: TENSIONS IN FAMILY LAW, Kansas City 2010,

7. A. Stępień-Sporek, W. Rozwadowski, Kara umowna. Historia – teraźniejszość – przyszłość, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne”, Wrocław 2008,

8. A. Stępień-Sporek, Sharing of accruals as the best solution for marriage?, 13th World Conference of the International Society of Family Law – Family Finances, Wiedeń 2008.

Call Now Button