blank

Spory sądowe są jednym z ważniejszych aspektów naszej pracy. Występowaliśmy z powodzeniem przed sądami powszechnymi wszelkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Staramy się szukać nietuzinkowych rozwiązań, dążyć do optymalnych rozstrzygnięć dla klientów. Wprawdzie kluczowe znaczenie ma wola walki i zaangażowanie, ale jednocześnie na każdym etapie staramy się skalkulować ryzyka i zaproponować klientom najbardziej efektywną strategię. Prowadzimy negocjacje przedsądowe, a także w razie potrzeby uczestniczymy w mediacjach. 

Zajmujemy się sprawami gospodarczymi, wśród których warto wymienić spory z zakresu:

prawa budowlanego (m. in. budowa hoteli, uniwersytetów, dróg, sieci), dotyczące nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, dochodzenia niezapłaconych wynagrodzeń, naliczonych kar umownych, odstąpienia od umowy, czy też rozliczenia prac dodatkowych,

transakcji na rynku nieruchomości dotyczące wykonania umów przedwstępnych, umów sprzedaży, czy o zapłatę,

umów franczyzy, dotyczących wykonywania tych umów i odpowiedzialności odszkodowawczej,

prawa spółek, odnoszące się do odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, uchylenia czy unieważanienie uchwał, spory dotyczące rozwiązania spółki, czy przejęcia jej majątku,

prawa pracy, w których występowaliśmy po stronie pracodawcy i pracownika, prowadząc postępowania o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i odprawy związane z ustaniem stosunku pracy, czy też dotyczące różnego rodzaju premii

Prowadzimy także sprawy rodzinne i spadkowe, wśród których należy wspomnieć o:

podziałach majątku wspólnego, w tym o złożonym i skomplikowanym składzie,

rozwodach, uwzględniając wszystkie związane z tym aspekty, a mianowicie orzekanie o winie, alimenty, czy kontakty z dziećmi,

działach spadku.

Zajmujemy się sprawami o nabycie własności przez zasiedzenie, czy związanymi z ustanowieniem służebności

Ważne dla nas jest opracowanie taktyki procesowej, która pozwoli na możliwe sprawne i szybkie rozpoznanie sprawy. Staramy się wykorzystać metody pozasądowego rozwiązywania sporów. Opracowując odpowiednią taktykę procesową nie zapominamy o tym, że trzeba zapewnić możliwość wykonania orzeczenia, czy też zabezpieczyć majątek klienta. 

blank
Call Now Button