W obecnych czasach coraz częściej małżeństwa podejmują decyzje o rozwodzie. W tych trudnych okolicznościach istotne znaczenie ma solidne wsparcie prawne. Staramy się pomóc przejść ten trudny okres w sposób jak najbardziej łagodny, uwzględniając wieloletnie doświadczenia w tego typu sprawach.

Mając na względzie to, że postępowanie w sprawach rozwodowych ma złożony charakter staramy się zaproponować jak najlepsze rozwiązania nie tylko w zakresie orzekania o winie małżonków za rozkład wspólnego pożycia, ale także w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sposobu korzystania z mieszkania. Dodać należy, że zajmujemy się alimentami zarówno na rzecz dzieci, jak i między byłymi małżonkami. Często z uwagi na stosunki panujące między rozwodzącymi się małżonkami rozważamy możliwość wystąpienia jeszcze przed orzeczeniem rozwodu z pozwem o ustanowienie rozdzielności między małżonkami. Analizując całokształt sytuacji małżonków, doradzamy, czy w takim przypadku rozdzielność majątkowa jest korzystna dla małżonka.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie podziałów majątku wspólnego.

Oferujemy prowadzenie spraw podziałowych zarówno na etapie przesądowym w toku negocjacji między stronami, jak również na etapie postępowania sądowego.

Przygotowujemy projekty umów między małżonkami, a także wnioski o podział majątku i wszelkie niezbędne pisma w toku postępowania sądowego.

Zajmujemy się podziałami majątków o skomplikowanym składzie (m. in. obejmujące udziały, akcje, czy przedsiębiorstwa). W tym zakresie kluczowe znaczenie ma połączenie praktyki i wiedzy teoretycznej, która znalazła swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach naukowych.

Call Now Button