Nasz zespół

Anna Stępień

Radca prawny

Doktor nauk prawnych

Bezpośredni kontakt telefoniczny – 606 659 692

Radca prawny Anna Stępień ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Academy of European Law na European University Institute we Florencji, a także Szkołę Prawa Niemieckiego (Uniwerystet Gdański/Uniwersytet w Kolonii) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Gdański/Chicago – Kent College of Law). Od 2005 roku jest doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 2005-2016 była adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś w latach 2011-2016 działała w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była także wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców, działającej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2005 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, zaś od 2006 roku jest wpisana na listę radców prawnych pod nr GD/GD/1693 i czynnie wykonuje zawód. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała realizując złożone projekty prawne, w tym w zakresie sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek, a także uczestnicząc w negocjacjach oraz przygotowaniu umów. W swojej praktyce zawodowej Anna Stępień zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą przedsiębiorców (począwszy od założenia spółek i ich rejestracji, poprzez ich zwykłą działalność, a skończywszy na likwidacji), umowami związanymi z obrotem nieruchomościami, czy realizacją inwestycji, w tym w zakresie robót budowlanych.  

Radca prawny Anna Stępień ma szerokie doświadczenie m. in. w obsłudze prawnej deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, czy hoteli w związku z czym doskonale orientuje się zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz prawem nieruchomości. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z branżą jachtową oraz morską.

Jej atutem jest niewątpliwie także bogate doświadczenie procesowe. Przez kilkanaście lat praktyki występowała przed sądami różnych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Anna Stępień specjalizuje się także w podziałach majątku małżeńskiego oraz spadkowego i rozwodach. Jako radca prawny uczestniczyła w wielu podziałach majątku małżonków oraz spadków o szerokim i skomplikowanym składzie. Posiada w tym zakresie bogatą wiedzę teoretyczną, co znalazło wyraz w licznych publikacjach naukowych, których efektem było m.in. powołanie jej w latach 2011-2013 jako eksperta krajowego do międzynarodowej grupie badawczej zajmującej się rozwodami „La rupture du mariage en droit compare”, działającej na Universite Jean Moulin, Lyon 3, GIP Justice (Francja).

W 2014 roku radca prawny Anna Stępień została wyróżniona w konkursie „Rising Stars – Prawnicy-liderzy jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Anna Stępień biegle włada językiem angielskim i świadczy pomoc prawną także w tym języku.

Prywatnie mec. Anna Stępień jest pasjonatką biegów długodystansowych. Ukończyła m. in. bieg CCC w ramach Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) na dystansie 102 km, Bieg 7 Dolin (100 km) i zwyciężyła ultramaraton GWiNT na dystansie 110 km.

blank

Koleta Czapiewska

aplikant radcowski

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz magisterskich studiów na kierunku Ekonomia i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej ukończyła studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2018 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2019 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Posiada kilkuletnie praktyczne doświadczenie biznesowe w prowadzeniu spraw spółek handlowych. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała pracując w trójmiejskich kancelariach świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także w zakresie doradztwa korporacyjnego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obrotu nieruchomościami oraz prawie handlowym. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną inwestorów i operatorów hotelowych.

Pozostałe obszary jej zainteresowań to prawo rodzinne, w szczególności problematyka rozwodów, alimenty oraz podziały majątku wspólnego.

Poza pracą zawodową interesuje się profilowaniem kryminalistycznym, psychologią, literaturą (kryminalną oraz reportażem), a także lubi podróżować. Trenuje szermierkę klasyczną, odnosząc sukcesy.

blank

Krzysztof Pawelski

Adwokat

Adwokat Krzysztof Pawelski ukończył w 2000 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2002-2005 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i tutaj złożył egzamin sędziowski. Od 2006 roku wykonuje zawód adwokata.

W swojej działalności koncentruje się na sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego, a także prawa cywilnego. Prowadził wiele spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i uregulowanie kontaktów z dziećmi, gdzie spotykał się z najbardziej skomplikowanymi sytuacjami życiowymi i zagadnieniami prawnymi i gdzie zawsze dążył do osiągnięcia rezultatów najbardziej korzystnych z punktu widzenia klientów oraz ich dzieci. Zajmuje się doradzaniem klientom i prowadzeniem spraw działowych – o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku.

Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych na każdym etapie – w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych. Prowadzi sprawy o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Prowadzi również w imieniu pokrzywdzonych sprawy z oskarżenia prywatnego, jak również reprezentuje osoby poszkodowane przestępstwami w sprawach wniesionych przez prokuraturę. 

Adwokat Krzysztof Pawelski posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

 Adwokat Krzysztof Pawelski świadczy pomoc prawną w języku rosyjskim.

blank

Paulina Stępień

aplikant radcowski

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Skandynawistyczne studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ze specjalnością: język norweski.

W 2019 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2020 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała pracując w administracji publicznej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz w wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego, a także w sektorze prywatnym w branży wydawniczej.

Z Kancelarią współpracuje w ramach patronatu od 2020 roku. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne oraz prawo administracyjne, w szczególności prawo ochrony zabytków.

Prywatnie interesuje się ogrodnictwem oraz łucznictwem tradycyjnym.

Współpraca międzynarodowa

blank

Patrycja Gamsjäger

Adwokat/Rechtsanwältin

Adwokat Patrycja Gamsjäger, LL.M. jest polskojęzycznym adwokatem w Austrii, z wieloletnim doświadczeniem na rynku austriackim, jak i niemieckim. Od wielu lat prowadzi własną kancelarię w Wiedniu. W swojej działalności zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa austriackiego na najwyższym poziomie merytorycznym. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie odszkodowawczym (w tym wypadki narciarskie na terenie Austrii), prawie medycznym (błędy w sztuce medycznej), prawie pracy (w tym przede wszystkim kwestie prawne związane z oddelegowaniem pracowników do Austrii, reprezentowaniem w postępowaniu administracyjno-karnym oraz przed sądem pracy, itp.), prawie spadkowym, prawie transportowym, prawie gospodarczym, prawie świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne w Austrii, zasiłek rodzinny, itp.), prawie rodzinnym (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, podział majątku, prawo do kontaktu z dzieckiem), prawie upadłościowym (zgłoszenie wierzytelności w austriackim postępowaniu upadłościowym i dalsze reprezentowanie) i prawie karnym.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, niemieckim/austriackim, angielskim i włoskim.

Call Now Button

Od 15 października zapraszamy do biura w nowej lokalizacji - ul. Chmielna 71/79, 80-748 Gdańsk.