Nasz zespół

Anna Stępień

Radca prawny

Doktor nauk prawnych

Bezpośredni kontakt telefoniczny – 606 659 692

Radca prawny Anna Stępień ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Academy of European Law na European University Institute we Florencji, a także Szkołę Prawa Niemieckiego (Uniwerystet Gdański/Uniwersytet w Kolonii) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Gdański/Chicago – Kent College of Law). Od 2005 roku jest doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 2005-2016 była adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zaś w latach 2011-2016 działała w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była także wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców, działającej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2005 roku ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, zaś od 2006 roku jest wpisana na listę radców prawnych pod nr GD/GD/1693 i czynnie wykonuje zawód. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała realizując złożone projekty prawne, w tym w zakresie sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek, a także uczestnicząc w negocjacjach oraz przygotowaniu umów. W swojej praktyce zawodowej Anna Stępień zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą przedsiębiorców (począwszy od założenia spółek i ich rejestracji, poprzez ich zwykłą działalność, a skończywszy na likwidacji), umowami związanymi z obrotem nieruchomościami, czy realizacją inwestycji, w tym w zakresie robót budowlanych.  

Radca prawny Anna Stępień ma szerokie doświadczenie m. in. w obsłudze prawnej deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, czy hoteli w związku z czym doskonale orientuje się zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz prawem nieruchomości. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z branżą jachtową oraz morską.

Jej atutem jest niewątpliwie także bogate doświadczenie procesowe. Przez kilkanaście lat praktyki występowała przed sądami różnych instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Anna Stępień specjalizuje się także w podziałach majątku małżeńskiego oraz spadkowego i rozwodach. Jako radca prawny uczestniczyła w wielu podziałach majątku małżonków oraz spadków o szerokim i skomplikowanym składzie. Posiada w tym zakresie bogatą wiedzę teoretyczną, co znalazło wyraz w licznych publikacjach naukowych, których efektem było m.in. powołanie jej w latach 2011-2013 jako eksperta krajowego do międzynarodowej grupie badawczej zajmującej się rozwodami „La rupture du mariage en droit compare”, działającej na Universite Jean Moulin, Lyon 3, GIP Justice (Francja).

W 2014 roku radca prawny Anna Stępień została wyróżniona w konkursie „Rising Stars – Prawnicy-liderzy jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Anna Stępień biegle włada językiem angielskim i świadczy pomoc prawną także w tym języku.

Prywatnie mec. Anna Stępień jest pasjonatką biegów długodystansowych. Ukończyła m. in. bieg CCC w ramach Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) na dystansie 102 km, Bieg 7 Dolin (100 km) i zwyciężyła ultramaraton GWiNT na dystansie 110 km.

blank

Krzysztof Pawelski

Adwokat

Adwokat Krzysztof Pawelski ukończył w 2000 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2002-2005 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i tutaj złożył egzamin sędziowski. Od 2006 roku wykonuje zawód adwokata.

W swojej działalności koncentruje się na sprawach z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego, a także prawa cywilnego. Prowadził wiele spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i uregulowanie kontaktów z dziećmi, gdzie spotykał się z najbardziej skomplikowanymi sytuacjami życiowymi i zagadnieniami prawnymi i gdzie zawsze dążył do osiągnięcia rezultatów najbardziej korzystnych z punktu widzenia klientów oraz ich dzieci. Zajmuje się doradzaniem klientom i prowadzeniem spraw działowych – o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dział spadku.

Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych na każdym etapie – w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych. Prowadzi sprawy o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Prowadzi również w imieniu pokrzywdzonych sprawy z oskarżenia prywatnego, jak również reprezentuje osoby poszkodowane przestępstwami w sprawach wniesionych przez prokuraturę. 

Adwokat Krzysztof Pawelski posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

 Adwokat Krzysztof Pawelski świadczy pomoc prawną w języku rosyjskim.

blank

Paulina Żuber

Prawnik

Absolwentka jednolitych magisterskich studiów prawniczych oraz licencjackich studiów na kierunku Prawno – biznesowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Podczas magisterskich studiów prawniczych uzyskiwała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem rodzinnym, prawem zobowiązań, umowami deweloperskimi, a także zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Z Kancelarią współpracuje od 2022 roku. Uprzednio zdobywała doświadczenie biznesowe podczas pracy w sektorze prywatnym, zarządzając zespołem oraz czuwając nad realizacją założonych kluczowych wskaźników efektywności.

Poza pracą zawodową w wolnych chwilach lubi udawać się na wycieczki rowerowe.

blank

Dominika Wojciechowska

aplikant radcowski

Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów magisterskich na kierunku Ekonomia (specjalność- diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W 2021 roku uzyskała wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2022 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem budowlanym, prawem pracy, a także zagadnieniami z zakresu prawa rolnego.

 

Z Kancelarią współpracuje od 2022 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w sektorze bankowym oraz w dziale logistyki, następnie zaś pracowała jako analityk w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie.

 

W wolnym czasie lubi czytać książki.

Współpraca międzynarodowa

blank

Patrycja Gamsjäger

Adwokat/Rechtsanwältin

Adwokat Patrycja Gamsjäger, LL.M. jest polskojęzycznym adwokatem w Austrii, z wieloletnim doświadczeniem na rynku austriackim, jak i niemieckim. Od wielu lat prowadzi własną kancelarię w Wiedniu. W swojej działalności zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa austriackiego na najwyższym poziomie merytorycznym. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie odszkodowawczym (w tym wypadki narciarskie na terenie Austrii), prawie medycznym (błędy w sztuce medycznej), prawie pracy (w tym przede wszystkim kwestie prawne związane z oddelegowaniem pracowników do Austrii, reprezentowaniem w postępowaniu administracyjno-karnym oraz przed sądem pracy, itp.), prawie spadkowym, prawie transportowym, prawie gospodarczym, prawie świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne w Austrii, zasiłek rodzinny, itp.), prawie rodzinnym (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, podział majątku, prawo do kontaktu z dzieckiem), prawie upadłościowym (zgłoszenie wierzytelności w austriackim postępowaniu upadłościowym i dalsze reprezentowanie) i prawie karnym.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, niemieckim/austriackim, angielskim i włoskim.

Call Now Button