Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niewypłacalności swoich kontrahentów. W takim przypadku istotne jest podjęcie możliwie szybkich działań oraz rozważenie dostępnych instrumentów, które pomogą w skutecznym odzyskaniu należności. Bogate doświadczenie procesowe pozwoli nam na znalezienie optymalnych rozwiązań temu służących.

Oferujemy wsparcia na każdym etapie postępowania, począwszy od negocjacji ugodowych, poprzez postępowania sądowe aż po przymusową egzekucję. Przygotujemy odpowiednie dokumenty, w tym uznania długu, porozumienia o spłacie długu, czy ugody, uwzględniając zabezpieczenie należytego ich wykonania.

Patrz także Spory sądowe i mediacje

Call Now Button