Szczególnie w sytuacji utraty osoby bliskiej kluczowe znaczenie ma korzystanie ze wsparcia merytorycznego w zakresie załatwienia formalności związanych z majątkiem zmarłego.

W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, jak również postępowań o dział spadku, które niejednokrotnie są dosyć skomplikowane i czasochłonne. Udzielamy również porad prawnych w zakresie dotyczącym dziedziczenia i sporządzania testamentów. Zwłaszcza w przypadku osób, które zgromadziły większy majątek albo mają skomplikowaną sytuację rodzinną duże znaczenie może mieć dokonanie odpowiednich dyspozycji dotyczących tego majątku. 

Zajmujemy się również sprawami o zachowek.

Zobacz także Private lawyer

Call Now Button