Zmiana nazwiska a konkubinat

Nazwisko pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bowiem indywidualizuje i identyfikuje osobę fizyczną zarówno w stosunkach osobistych, jak i urzędowych, stąd podlega ono ochronie prawnej. Do zmiany nazwiska na gruncie polskiego prawa może dojść w drodze administracyjnej oraz w związku z określonymi zdarzeniami np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Obie drogi są względem …

Zmiana nazwiska a konkubinat Czytaj dalej »

blank

Zaskarżanie uchwał w sp. z o.o.

Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi instrument prawa korporacyjnego, pozwalający na bezpośrednią ochronę interesów spółki i jej wspólników. Przedmiotowe uprawnienia zostały uregulowane w art. 249 Kodeksu spółek handlowych.

blank

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych

Nawiązując do poprzedniego wpisu, istotę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Z owej ustawy wynika nie tylko uprawnienie wierzyciela do żądania odsetek za czas opóźnienia, gdyż przepisy stanowią, iż wierzycielowi przysługuje również tzw. rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata …

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych Czytaj dalej »

blank

Czy pandemia COVID-19 może wpłynąć na wysokość alimentów?

Na skutek panującej pandemii koronawirusa mnóstwo osób znalazło się ciężkiej sytuacji życiowej, w tym również majątkowej. Niestety coraz powszechniejszym zjawiskiem stała się utrata pracy, czy innych źródeł utrzymania lub znaczne obniżenie wynagrodzenia.

blank

15 października – ostatni dzień na założenie sprawozdania finansowego w KRS

Zgodnie z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których …

15 października – ostatni dzień na założenie sprawozdania finansowego w KRS Czytaj dalej »

blank

Schematy podatkowe – co to takiego?

Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiego systemu prawa 1 stycznia 2019 roku i jest następstwem powstania regulacji unijnych – Dyrektywy Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 roku.

Call Now Button