Ukrywanie dochodów w celu uchylania się od alimentów

Niestety w dalszym ciągu nierzadko zdarza się, że osoba, która ma być obciążona obowiązkiem alimentacyjnym, chcąc uchylić się od tego obowiązku stara się w postępowaniu o rozwód ukryć swoje wynagrodzenie, w związku z czym przedkłada zaświadczenie od pracodawcy, że uzyskuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy małżonek, na ręce którego mają być przekazywane alimenty i który na co dzień zaspokaja potrzeby dziecka nie może nic zrobić? Niekonieczne.

Pamiętaj, że w postępowaniu o rozwód możesz przedłożyć szereg dowodów, za pomocą których możesz wykazać, że Twój małżonek ukrywa rzeczywiste wynagrodzenie np. możesz zawnioskować o wystąpienie o wyciągi z rachunków bankowych małżonka za kilka poprzednich lat, możesz zawnioskować o zobowiązanie małżonka do przedłożenia deklaracji podatkowych za klika poprzednich lat. Możesz również próbować wykazywać, że inni pracownicy na takim samym stanowisku i o takich samych kompetencjach zarabiają znacznie więcej, gdyż warto pamiętać, że zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza nie uzyskiwane przez małżonka wynagrodzenie, lecz jego możliwości majątkowe i zarobkowe, a więc wynagrodzenie, które mógłby i powinien otrzymywać przy wykorzystaniu w pełni swoich możliwości fizycznych i intelektualnych.

Jeśli jesteś pracodawcą i Twój pracownik prosi Cię o wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” pamiętaj, że takie działanie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1500 złotych do 45 000 złotych.

Call Now Button