Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, a pozostawienie protestu bez rozpatrzenia

W poprzednim wpisie pisaliśmy o procedurze odwoławczej od decyzji odmawiającej prawa do dofinansowania. Co jednak w przypadku, gdy wnieśliśmy protest od decyzji odmownej, a organ pozostawił go bez rozpatrzenia powołując się na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tzw. alokacji? Czy zamyka nam to dalszą procedurę odwoławczą?

 

Na szczęście sprawa nie jest tak oczywista, gdyż od takiego rozstrzygnięcia również możemy się odwołać wnosząc skargę do sądu administracyjnego. Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo, iż organ pozostawiając protest bez rozpatrzenia powołał się na przesłankę teoretycznie walidującą takie rozstrzygnięcie tj. wyczerpanie alokacji, to w praktyce o wyczerpaniu środków na takim etapie procedury nie może być jeszcze mowy. Przychylne w tym zakresie dla odwołujących się orzeczenia sądów, wydawane na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy wdrożeniowej przyczyniły się do wprowadzenia definicji wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w art. 77 ust. 3 nowej ustawy wdrożeniowej. Czy taki zabieg ustawodawcy ostatecznie rozwiał wątpliwości w tym zakresie i zmienił dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych?

 

Chcesz wiedzieć więcej w tym zakresie? Skontaktuj się z nami.

Call Now Button