Zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia

15 sierpnia 2024 roku wejdą w życie zmiany przepisów prawa budowlanego, które ułatwią projektowanie budynków o nietypowym kształcie bądź usytuowanych inaczej niż równolegle do granicy działki, a także usuną rozbieżności w interpretacji przepisów określających odległości między budynkami wskazując, iż każda płaszczyzna powstała w wyniku załamania lub uskoku ściany traktowana będzie jako oddzielna ściana.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, dopuszczalne będzie zaprojektowanie i wybudowanie budynku, w którym ściany usytuowane będą w sposób inny niż równoległy do granicy działki w taki sposób, aby konieczność zachowania odległości 4 m od granicy działki wyznaczana była od najdalej wysuniętego elementu zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi. Wskazane zmiany niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwość zabudowania działek o nietypowym kształcie.

Wskazane wyżej zmiany mają również na celu ujednolicenie interpretacji przepisów prawa budowlanego, które obecnie jest rozumiane w różny sposób przez poszczególne powiaty.

Call Now Button