Fundacja rodzinna po roku od jej wprowadzenia

Mija rok od wejścia w życie przepisów poświęconych fundacjom rodzinnym. Do kwietnia 2024 roku powstało już 980 fundacji rodzinnych, a liczba złożonych wniosków do sądu rejestrowego wyniosła 1538 wniosków, a zatem można już śmiało stwierdzić, że ta instytucja jest potrzebna. Jej popularność zapewne będzie rosła. W Polsce jest bowiem wiele firm rodzinnych, a ich właściciele zaczynają coraz częściej myśleć o zasadach sukcesji. Co ciekawe, taka instytucja sprawdzi się także dla osób z młodszych pokoleń, które już zgromadziły majątek o znacznej wartości i chcą go pomnożyć.

Fundacja rodzinna może zapewnić płynność prowadzonej działalności biznesowej, ogranicza także ryzyko rozpraszania majątku. Może ona także ograniczyć potencjalne konflikty w rodzinie. Aby te funkcje zrealizować należy zadbać o odpowiednie skonstruowanie zapisów statutu fundacji. Jest to kluczowy dokument dla jej funkcjonowania. Powinien on być „szyty na miarę” i dostosowany do potrzeb fundatora oraz jego bliskich. Jego przygotowanie i analiza powinna być poprzedzona wieloaspektową analizą, obejmującą konsekwencje podatkowe. Dodatkowo należy mieć na względzie to, że dotyczy on przyszłości i powinien rozwiązywać potencjalne problemy, które mogą się pojawić.

Decyzję o założeniu fundacji warto zatem poprzedzić konsultacją prawną, w trakcie której ustalone zostaną potrzeby i możliwości, jakie daje ta instytucja prawna.

Call Now Button