Procedura odwoławcza od decyzji o odmowie przyznania dofinansowania

W obecnych czasach wielu przedsiębiorców rozwija swoją działalność przy pomocy środków otrzymywanych w ramach wsparcia unijnego. By otrzymać odpowiednie dofinansowanie należy spełnić szereg kryteriów przewidzianych m.in. w ustawie wdrożeniowej, jak i w regulaminie konkursu. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że pomimo długotrwałych starań przedsiębiorcy otrzymują zawiadomienie o odmowie przyznania dofinansowania z uwagi na niespełnienie kryteriów obligatoryjnych lub uzyskanie zbyt małej ilości punktów.

 

Czy zamyka to ostatecznie drogę do uzyskania określonego dofinansowania?

 

Na szczęście ustawa wdrożeniowa przewiduje procedurę odwoławczą, która rozpoczyna się wniesieniem protestu od wyników oceny. W przypadku nieuwzględnienia protestu warto pamiętać o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Wysokość wpisu stałego od skargi do WSA wynosi zaledwie 200 złotych, a mając na uwadze czas i nakład pracy poświęcony na procedowanie wniosku, warto nie poddawać się i zawalczyć o pozytywne rozstrzygnięcie przed sądem. 

 

Nasza kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw zarówno przed WSA, jak i NSA. Jeśli chcesz skorzystać ze ścieżki odwoławczej od decyzji odmawiającej dofinansowania skontaktuj się z nami. 

Call Now Button