Rozwód – czas szukać kompromisu

Izolacja związana z COVID-19 nie wpłynęła zbyt dobrze nie tylko na gospodarkę, ale także na małżeństwa. Wielu małżonków po raz pierwszy miało okazję, aby spędzić tak dużo czasu ze sobą i z dziećmi. Strach przed przyszłością, praca zdalna i w międzyczasie pomoc dzieciom w szkole, nadszarpnęły psychikę nie jednej osoby. Te trudne czasy były niewątpliwie sprawdzianem dla par i siły ich uczuć. Nie przypadkiem pierwsze spotkania w kancelarii po znoszeniu ograniczeń dotyczyły rozwodów i podziałów majątku. Epidemia w przypadku małżeństw, które już od jakiegoś czasu miały trudny okres, pomogła w podjęciu decyzji o rozwodzie. Pytanie – co robić dalej.

Ze względu na ograniczenia w pracy sądów, jakie miały miejsce w czasie pandemii, terminy posiedzeń w sprawach rozwodowych wyznaczane są jesienią lub zimą, a w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie, czy małżeństw posiadających dzieci sprawa rzadko kończy się na jednym posiedzeniu. To odsuwa rozwód na rok lub dłużej. Pojawia się pytanie, czy można jakoś to przyspieszyć.

Sposobem na to jest niewątpliwie podjęcie przez małżonków próby porozumienia się w kwestiach takich jak miejsce pobytu dzieci, kontakty z dziećmi oraz alimenty i rozważenie, czy w danej sprawie warto walczyć o wyłączną winę małżonka. W sprawie rozwodowej możliwe jest ograniczenie postępowania do przesłuchania stron, jeśli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci (art.  442 k.p.c.). Sąd może to zrobić także, jeśli rozkład pożycia stron jest niewątpliwy, a strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie i doszły do porozumienia co do wszystkich spraw, jakie powinien rozstrzygnąć wyrok rozwodowy (art. 57-58 k.r.o.). Warto zatem rozważyć możliwość bądź to wypracowania odpowiednich porozumień przez pełnomocników, bądź skorzystania z pomocy mediatora. Obecnie jest to tym bardziej uzasadnione, że przedkładając wraz z pozwem odpowiednie porozumienie można liczyć, że termin posiedzenia zostanie wyznaczony wcześniej.

Istotne znaczenie może mieć też i ta okoliczność, że prowadząc negocjacje można w nich uwzględnić podział majątku, co z reguły odbywa się w odrębnym postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 58 § 3 k.r.o. w wyroku rozwodowym można dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Zachęcamy zatem do konsultacji, które pomogą w podjęciu decyzji, czy w Państwa sprawie warto przynajmniej niektóre kwestie rozstrzygnąć polubownie.

Call Now Button