Zdrada a rozwód

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy małżeństw. Natomiast zdrada małżeńska obok niezgodności charakterów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

W społeczeństwie dominuje pogląd, iż przez zdradę rozumie się obcowanie fizyczne z inną osobą niż osoba żony lub męża. Tymczasem w związku ze stale rozwijającym się dostępem do informacji, w tym do portali społecznościowych oferujących szereg możliwości w zakresie nawiązania kontaktów z nieznajomymi i to bez wychodzenia z domu, pojęcie zdrady wyraźnie ewaluowało. W konsekwencji zaledwie niewielki odsetek małżonków zdaje sobie sprawę, iż nawiązując nawet przelotną „internetową” znajomość, może dopuścić się zdrady.

I tak, należy wskazać, iż zgodnie z aktualną linią orzeczniczą zdrada małżeńska nie ogranicza się do fizycznego aktu seksualnego. Może ona bowiem również polegać na stwarzaniu pozorów zdrady, to jest na zachowaniach, które u osób postronnych mogą wywołać przekonanie o pozostawaniu przez małżonka w bliskich relacjach z osobą trzecią. Ponadto zdrada może również polegać na pozostawianiu żony czy męża samych, a spędzanie czasu z inną osobą, zerwanie więzi uczuciowych i przeniesienie uczuć na inną osobę, brak szczerości co do rzeczywistych uczuć, co definiowane jest jako zdrada emocjonalna.

Jak zatem widać, zdrada emocjonalna stopniowo staje na równi ze zdradą fizyczną, i co więcej może być uznana za jedną z przyczyn trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, który stanowi warunek rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód. Niezależnie jednak od tego, iż obecnie pojęcie zdrady ujmowane jest bardzo szeroko, to jednak nie można zapominać o tym, że w polskim prawnie rodzinnym winy w rozpadzie małżeństwa nie stopniuje się. W konsekwencji niejednokrotnie zdarza się, iż w przypadku nierównego stopnia winy małżonków, rozwód orzekany jest z winy obu stron.

Jeśli zaś chodzi o sferę dowodową to należy wskazać, iż w sprawach rozwodowych zasadnicze znaczenie ma dowód z przesłuchania stron, jednakże udowodnienie zdrady, w tym zdrady emocjonalnej, będzie istotne dla rozstrzygnięcia o winie małżonka, dlatego też sąd może dopuścić dowód m.in. z nagrania, filmu, czy fotografii.

Z uwagi na specyfikę spraw rozwodowych oraz towarzyszące im emocje, często trudno podjąć decyzję o rozwodzie, w tym zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Jeśli mają Państwo pytania co do tego, jak wygląda postępowanie w sprawach o rozwód i w jaki sposób udowodnić winę zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button