Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) i jak chroni nabywcę?

1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która swoją ochroną obejmuje oferowane przez deweloperów na rynku pierwotnym lokale mieszkalne, których sprzedaż rozpoczęła się po 1 lipca 2022 roku. Jeżeli deweloper zawarł choćby jedną umowę deweloperską w danej inwestycji przed wejściem w życie nowych przepisów, żaden z nabywców nie będzie chroniony przez DFG. Informacja o tym, czy nabywany lokal objęty jest ochroną DFG, znajduje się w prospekcie informacyjnym, będącym integralną częścią umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, na który wpływają środki pochodzące ze składek należnych od deweloperów (odprowadzanych od kwot wpłacanych przez nabywców lokali na mieszkaniowe rachunki powiernicze). Wysokość składek określa obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z którym wynoszą one 0,45% dla środków gromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym (środki z niego docierają do dewelopera w transzach, zgodnie z harmonogramem budowy) i 0,1% na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym (pieniądze wypłacane są dopiero w momencie przeniesienia własności na nabywcę).

Celem utworzenia funduszu jest zabezpieczenie pełnego zwrotu wpłaconych przez nabywców lokali środków w przypadku upadłości dewelopera lub banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także w sytuacji, gdy klient odstąpi od umowy deweloperskiej (np. w sytuacji, gdy deweloper nie przeniesie na nabywcę własności lokalu w określonym terminie lub nie usunie wady istotnej). Autorem przepisów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a obsługę DFG zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny z punktu widzenia nabywców jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym, zwiększającym bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym. Niemniej jednak istnieje ryzyko, iż nowe regulacje nakładające dodatkowe koszty na deweloperów skutkować będą podwyższeniem kosztów i tak już drogich inwestycji.

W razie wątpliwości, czy zawierana przez Państwa umowa deweloperska/rezerwacyjna chroniona jest przez DFG, zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii.

Call Now Button