Finansowanie szkolenia dla Pracownika

Pracownik zwrócił się do Ciebie z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub widzisz potencjał pracownika na innym stanowisku, w związku z czym chciałbyś zaproponować mu możliwość sfinansowania szkolenia, lecz obawiasz się, że po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu nowych kwalifikacji pracownik poszuka sobie nowego pracodawcy?

W takiej sytuacji masz możliwość podpisania z pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w której określicie wzajemne prawa i obowiązki stron, a także w zamian za sfinansowanie lub dofinansowanie szkolenia, możesz zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia nawet przez okres 3 lat.

Taka umowa powinna mieć formę pisemną, a jej sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku, gdy chcesz zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia.

Jeśli nie wiesz co powinno znaleźć się w treści takiej umowy lub nie masz pomysłu jak powinny brzmieć jej postanowienia, możemy Ci w tym pomóc i kompleksowo uregulować wzajemne zobowiązania stron z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy.

Call Now Button