Termin przedawnienia w tzw. kredytach frankowych

Wobec ostatniego orzeczenia TSUE, które niewątpliwie jest bardzo korzystne dla osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich, coraz więcej kredytobiorców decyduje się na wniesienie pozwu przeciwko bankowi. Z uwagi jednak na fakt, iż kredyty frankowe najczęściej zaciągane były na początku lat 2000, pojawia się kwestia możliwości przedawnienia części zapłaconych przez kredytobiorców rat.

Ogólne zasady przedawnienia

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”. Należy jednak mieć na uwadze, że większość kredytów frankowych zawarta została przez 2018 rokiem, kiedy to treść ww. przepisu brzmiała „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”, więc większości frankowiczów dotyczy 10-letni termin przedawnienia.

Przedawnienie kredytów zawierających niedozwolone klauzule

Kwestię przedawnienia roszczeń z kredytów frankowych poruszył w jednym ze swoich wyroków TSUE – wskazał w nim, iż zastosowanie 10-letniego terminu przedawnienia roszczenia konsumenta mającego na celu uzyskanie zwrotu kwot nienależnie wypłaconych przedsiębiorcy w wykonaniu nieuczciwego warunku umowy kredytu stoi w sprzeczności z zapisami dyrektywy 93/13, analizowanymi w świetle zasady skuteczności. Tak więc 10-letni termin przedawnienia w takich przypadkach należy liczyć od dnia, w którym konsument dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć, o istnieniu w jego umowie klauzul abuzywnych.

 

Dzięki bogatemu orzecznictwu TSUE, które jest niezwykle korzystne dla konsumentów, praktycznie każdy kredytobiorca, którego umowa zawiera niedozwolone zapisy, może dochodzić uznania umowy kredytu za nieważną bądź zwrotu nienależnie wpłaconych kwot. W przypadku chęci wniesienia powództwa zachęcamy do kontaktu z doświadczonym prawnikiem, który indywidulnie i całościowo zajmie się Państwa sprawą

Call Now Button