Zmiany w przepisach prawa pracy – obowiązki pracodawcy i sankcje

Na przestrzeni ostatnich miesięcy nastąpiło wiele zmian w przepisach prawa pracy. Nowelizacje, które weszły w życie w 2023 roku nałożyły na pracodawców wiele nowych obowiązków oraz zagwarantowały pracownikom szereg nowych uprawnień, których naruszanie może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, o których mowa w art. 281 Kodeksu Pracy. Należy wskazać, iż w dniu 26 kwietnia 2023 r. wszedł w życie m.in. przepis umożliwiający pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy, naruszenie przedmiotowych przepisów przez pracodawcę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 złotych do 30.000 złotych. Analogiczna kara grzywny może zostać nałożona na pracodawcę, który nie informuje pracownika o warunkach zatrudnienia w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Powyższej przytoczone zostały tylko przykładowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Kodeks Pracy zawiera ich dużo szerszy katalog. Mając na uwadze, iż obecnie świadomość pracowników jest dużo większa, aniżeli jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu z uwagi na powszechną dostępność aktów prawnych i informacji zamieszczanych na blogach czy forach internetowych, pracodawcy muszą mieć świadomość ciążących na nich obowiązków, a także uaktualnić obwiązujące u nich regulaminy oraz wzory dokumentów przekazywanych pracownikom, by nie narażać się na kary grzywny oraz inne sankcje.
Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentów z zakresu prawa pracy, a także zapewnia niezbędne wsparcie przy ich wdrożeniu, by ułatwić pracodawcom szybkie i bezproblemowe dostosowanie się do zmieniających się dynamicznie przepisów.
Call Now Button