Nowa ustawa deweloperska

W dniu 20 maja 2021 roku uchwalono ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zacznie ona zasadniczo obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, przy czym już w dniu 31 lipca 2021 roku, czyli 30 dni od ogłoszenia ustawy, pojawił się Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, a jego obsługę ma zapewnić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To z niego mają być wypłacane pieniądze na przykład w razie upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Inwestycje, których sprzedaż rozpocznie się po 1 lipca 2022 roku będą musiały spełnić wymogi wynikające z nowej ustawy deweloperskiej.

W nowej ustawie deweloperskiej uregulowano między innymi umowę rezerwacyjną, kwestię nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, usunięcie wad na koszt dewelopera, a także możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy przy odbiorze mieszkania wystąpią istotne wady.

Zgodnie z nową ustawą deweloper zapewni nabywcy jeden ze środków ochrony wpłat w postaci otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Dodatkowo na deweloperze będzie spoczywał obowiązek dokonywania wpłat składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Wysokość tych wpłat będzie zależała od tego, który z powyższych rachunków będzie stosował deweloper (niższa wysokość stawki procentowej będzie stosowana w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego). Deweloperski Fundusz Gwarancyjne stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa określa zasady gromadzenia środków na Funduszu oraz ich przeznaczenie. Zapewnia on ochronę nabywcy w razie upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy lub sytuacji odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej.

Niewątpliwie nowa regulacja wpłynie na rynek nieruchomości, wprowadzając dodatkowe obowiązki dla deweloperów. Mają oni jeszcze czas na przygotowanie się do ich realizacji, a co więcej jeżeli inwestycja została rozpoczęta przed wejściem w życie nowej ustawy i rozpoczęto już sprzedaż (zawarto co najmniej jedną umowę deweloperską), będzie mogła być realizowana według aktualnie obowiązujących przepisów przez 2 lata, czyli do końca czerwca 2024 r. (przy uwzględnieniu niektórych przepisów nowej ustawy).

Call Now Button