Rozwód - jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód – jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W obecnych czasach wiele par decyduje się na rozwiązanie małżeństwa i rozpoczęcie nowego życia. W sytuacji, gdy strony nie miały wspólnych małoletnich dzieci, kwestia rozwodu jest o wiele prostsza. Wtedy sąd może zrezygnować z postępowania dowodowego oraz nie orzeka w wyroku rozwodowym o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem oraz ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Rozwód można uzyskać na jednym posiedzeniu, często w zaledwie kilkanaście minut.

 

Rozwód za porozumieniem stron a dziecko

 

Rozwód często kojarzy się z konfliktem pomiędzy stronami i towarzyszącymi temu negatywnymi emocjami, lecz w praktyce nie zawsze tak to wygląda. Bywa również tak, że strony dochodzą do wniosku, iż nie istnieją pomiędzy nimi żadne więzi i dalsze kontynuowanie małżeństwa nie ma sensu, a jednocześnie nie chcą ze sobą dalej walczyć. Wówczas mogą złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, niejednokrotnie jeszcze przed wytoczeniem powództwa decydują się na zawarcie porozumienia regulującego kwestię wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Sąd przy orzekaniu rozwodu może wziąć takie porozumienie pod uwagę, jeśli jest ono zgodne z dobrem dzieci. Warto mieć na uwadze, że rodzeństwo powinno wychowywać się razem, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

 

Warto nadmienić, że wytoczenie powództwa o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest niedopuszczalne, gdy pomiędzy rodzicami toczy się sprawa o rozwód. Jeżeli podczas rozwodu jedna ze stron utrudnia drugiej kontakty z dzieckiem, można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, kontaktach z małoletnim dzieckiem stron oraz ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Nie wyklucza to jednak złożenia już po rozwodzie wniosku o ustalenie kontaktów (jeśli sąd w sprawie rozwodowej od ich ustalenia odstąpił), czy ich zmianę. Taki wniosek składa się w wydziale rodzinnym sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  

 

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

 

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem inicjuje postępowanie nieprocesowe. Powinien on spełniać warunki formalne oraz dokładnie określać sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem. Następnie sąd zobowiąże drugiego rodzica do ustosunkowania się do przedmiotowego wniosku. W dalszej kolejności wyznaczy posiedzenie, na którym przesłucha strony, rozpatrzy złożone przez nie wnioski dowodowe. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wykonywania kontaktów z dzieckiem, sąd może zasięgnąć opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, w skład którego wchodzą biegli psychologowie. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda rozstrzygnięcie.

 

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

 

Warto podkreślić, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów ze sobą. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się, czy korespondowanie z dzieckiem. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, że pomimo dobrej woli rodzica i chęci wykonywania kontaktów z dzieckiem w pełnym zakresie, to dziecko nie chce kontaktować się z rodzicem. Wtedy pojawia się pytanie, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy i jakie w tej sytuacji działanie podjąć. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, np. stan emocjonalny dziecka w danej chwili, podejście dziecka do nowego związku rodzica, czy też obwinianie rodzica o rozwód. W każdej z tych sytuacji warto podjąć się dialogu z dzieckiem i wypracować porozumienie. Jeżeli jest to niemożliwe warto skorzystać z pomocy specjalisty. Gdy spotkania z rodzicem w dalszym ciągu wiążą się dla dziecka z dużym stresem, którego rodzice chcieliby uniknąć, mogą złożyć wniosek o zmianę postanowienia w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Wówczas sąd może zmienić wydane postanowienie, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, ustalając inne terminy spotkań, bądź nawet ograniczając liczbę tych spotkań. Wniosek taki nie może mieć na celu zaprzestania kontaktów z dzieckiem. Jeśli wiemy, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem poważnie narusza dobro dziecka, bądź mu zagraża, możemy złożyć wniosek o orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem. Wtedy na mocy art. 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może zakazać ich utrzymywania.

 

W razie wątpliwości co do zagadnień poruszonych w niniejszym artykule zapraszamy do kontaktu. Prowadzimy zarówno sprawy rozwodowe, jak i sprawy dotyczące kontaktów.

 

Podobne wpisy:

Call Now Button