Aktualności

Klauzula drag along

Prawo pociągnięcia, bo tak tłumaczony jest zwrot drag along right, jest obok klauzuli tag along, o której pisaliśmy już wcześniej, instrumentem służącym ujednoliceniu i skoordynowaniu działań wspólników spółki, mającym na celu zbycie udziałów spółki zewnętrznemu inwestorowi.

blank

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19 Sąd Najwyższy, rozstrzygając istotne zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, uznał, że art. 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w art. 143 …

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Czytaj dalej »

blank

Klauzula tag along

Zwrot tag along right pochodzi z angielskiego języka prawniczego i oznacza prawo przyłączenia się. Jest to również nazwa klauzuli umownej, która jest coraz częściej wykorzystywana w umowach inwestycyjnych oraz umowach spółek kapitałowych. Zanim jednak zdecydują się Państwo na jej zamieszczenie w treści umowy należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania, co to za klauzula i czyje …

Klauzula tag along Czytaj dalej »

blank

Apelacja i co dalej?

Postępowanie cywilne ma na celu rozpoznanie sprawy cywilnej poprzez wydanie orzeczenia rozstrzygającego zaistniały między stronami spór. Co do zasady, sąd rozpoznający sprawę cywilną powinien prowadzić postępowanie możliwie wnikliwie i starannie. Zdarza się jednak, iż orzeczenie sądowe może okazać się błędne. Instrumentem pozwalającym na możliwość skontrolowania orzeczenia sądowego wydanego przez sąd I instancji i zastąpienie go …

Apelacja i co dalej? Czytaj dalej »

blank

Spółka komandytowa

Od wielu lat spółki komandytowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku. W 2019 roku było w Polsce już 40.576 takich spółek, a ich liczba wciąż rośnie. Wśród form prowadzenia działalności spółka komandytowa zajmuje drugie miejsce po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym dosyć często dostajemy pytania od klientów, czym jest spółka …

Spółka komandytowa Czytaj dalej »

blank

CRBR – mamy czas do 13 lipca 2020 roku

Co oznacza ten tajemniczy skrót i dlaczego to ważna data? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest systemem, w którym gromadzi się i przetwarza dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjentach rzeczywistych). Pełną definicję beneficjenta rzeczywistego zawarto w  art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 …

CRBR – mamy czas do 13 lipca 2020 roku Czytaj dalej »

blank

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z formie elektronicznej nie tylko w czasach pandemii?

Z dniem 31 marca 2020 roku wprowadzona została nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie wprowadzonej w dniu 3 września 2019 roku możliwości przeprowadzania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli potocznej mówiąc on-line. Co istotne, wprowadzona możliwość nie ma charakteru tymczasowego i nie jest uzależniona od obecnie występującej w …

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z formie elektronicznej nie tylko w czasach pandemii? Czytaj dalej »

blank

Rozwód – czas szukać kompromisu

Izolacja związana z COVID-19 nie wpłynęła zbyt dobrze nie tylko na gospodarkę, ale także na małżeństwa. Wielu małżonków po raz pierwszy miało okazję, aby spędzić tak dużo czasu ze sobą i z dziećmi. Strach przed przyszłością, praca zdalna i w międzyczasie pomoc dzieciom w szkole, nadszarpnęły psychikę nie jednej osoby. Te trudne czasy były niewątpliwie …

Rozwód – czas szukać kompromisu Czytaj dalej »

Call Now Button