Aktualności

Rozdzielczość majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Najpowszechniej występującym w Polsce małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Przedmioty nabyte przez oboje małżonków wspólnie lub przez jednego z nich po zawarciu małżeństwa stanowią majątek wspólny (art. 31 § 1 k.r.o.), przy czym np. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie czy darowiznę, gdy […]

Rozdzielność majątkowa między małżonkami Read More »

blank

Zakończenie działalności spółki komandytowej

Z uwagi na zmiany podatkowe dotyczące spółek komandytowych niektórzy wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki i podejmują jednomyślną uchwałę o jej rozwiązaniu. W takim przypadku rozwiązanie spółki może nastąpić po przeprowadzeniu likwidacji lub bez jej przeprowadzania. Pierwszy wariant jest nieco trudniejszy. Kodeks spółek handlowych nie zawiera w swej treści przepisu, który wprost regulowałby kwestię

Zakończenie działalności spółki komandytowej Read More »

blank

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 19 września 2021 r., wprowadzona zastała możliwość żądania przez najbliższą rodzinę osoby trwale poszkodowanej zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej. Powyższa kwestia wielokrotnie stanowiła przedmiot rozważań Sądu Najwyższego, przy czym cały czas nie udało się skutecznie rozwiązać powyższego zagadnienia w orzecznictwie. Rozważania Sądu Najwyższego wymagały bowiem rozstrzygnięcia kwestii

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Read More »

blank

Nowy obowiązek pracodawców od grudnia 2021 r. – Sygnaliści

Już od 17 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Osobą zgłaszającą jest tzw. sygnalista, który pracuje w sektorze prywatnym lub publicznym i która otrzymała informacje o naruszeniach występujących w miejscu pracy. Sygnalista w związku z dokonaniem

Nowy obowiązek pracodawców od grudnia 2021 r. – Sygnaliści Read More »

blank

Zdrada a rozwód

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy małżeństw. Natomiast zdrada małżeńska obok niezgodności charakterów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

Zdrada a rozwód Read More »

Call Now Button